Hälghelika

Old Swedish Dictionary - hälghelika

Meaning of Old Swedish word "hälghelika" (or hælghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghelika (hælghelika)
heligt. " hulkin som hälghelika ok ärofullelika hafdhe föt thera frälsara oc herra" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 272. ib 247. " som rätwitzslika oc hälgelika haffua liffuat" Su 207.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghelika may have also been written as hælghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back