Hälghilse

Old Swedish Dictionary - hälghilse

Meaning of Old Swedish word "hälghilse" (or hælghilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghilse Old Swedish word can mean:

hälghilse (hælghilse)
och f.
hälghilse (hælghilse)
1) heLgande, konsekration. thz brödhit som är a altano. hulkit visselika är brödh för än häLgilsinna ordh äru fram owir thz Bir 1: 281.
hälghilse (hælghilse)
2) heLgonförklaring. at än sculde j tilkomande tyma gudz vener läthä sik vordha vm hennes (Katatrinas) heLgilse ok stadfestilse aff heLga fadren pafuan som hon sik tha leth fulleliga vordha vm synnes heLga modhers heLgilse ok canonizacione Lg 3: 561.
hälghilse (hælghilse)
3) heligt skick. thit hws bliffwande j thynne häLghilse MB 2: 161.
hälghilse (hælghilse)
4) heligt ting, heLgedom. stridom för waan almoga oc waarom häLgilsom (sanctis) MB 2: 228. " all theris häLgilse (sanctum) war nidherslagen ib. "ib 229.
hälghilse (hælghilse)
5) sakrament. kirkionna häLgilse som är döpilse ok färmilse ok olning scriptamal hionalagh takas swa som for gab Bir 1: 205. " the häLgha kirkia ok cristnan hulkin som star af siw häLgilsom (sacramentis)" ib 232. ib 264, 373, 374, 376, 2: 40, 214, 234, 3: 41, 195, 198, 249. MP 1: 23, 178. JP 77.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghilse may have also been written as hælghilse

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • helgilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back