Hälghon

Old Swedish Dictionary - hälghon

Meaning of Old Swedish word "hälghon" (or hælghon) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghon (hælghon)
helgon. "magus. .. lade sina hand oppa bokena ok bad sig swa gud till hyuälp ok alhälgon at. .. "ATb 1: 88 (1458). giffuer jak sama nemis godzet wnder alla helgona altare j abo domkirkio Svartb (Sikokl) 530 (1477). tha cläppe (klockaren) trem synnom til alle helgone korss messan ÅK 62. - aldra hälghona aptan, aftonen el. dagen näst före allhelganadag. daghin näst fore alla hälghunna afftan SD NS 3: 196 (1416) .- aldra hälghona nat, natten till allhelgonadag. Hel män 265. - Jfr forbudhhälghon.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghon may have also been written as hælghon

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hälgon.
 • helgona Svartb (Skolkl) 530 (1477). helghona ib 539 (1479) ; Hel män 265.
 • helgone ÅK 62.
 • helgonne Svartb (Skolkl) 543 (omkr. 1480). hälghuna SD NS 3: 196 (1416).
 • helgons Svartb (Skolkl) 543 (omkr. 1480). dat. hälghanom SkrtUppb 188 ; Mecht 133, 215),
 • hälghona mässa
 • helgonemessa )
 • hälghona mässo dagher (helganmesso- ATb 1: 11 (1452) ),
 • *hälghons edher
 • *hälghons man
 • helgans- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back