Hälghonar

Old Swedish Dictionary - hälghonar

Meaning of Old Swedish word "hälghonar" (or hælghonar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghonar (hælghonar)
= häLghon. alla gudz häLgonna j himmärik bidhin för hanom RK 2: 2697. " thu häLgher owir alla häLgona" MB 2: 324. " konughen ropadhe paa alle the heLgenä han kunde nämpna" Lg 3: 29. " gudh til hether iomfrw marie sancte anne sancte birgitto oc alla heLghena til loff oc ära" FH 4: 64 (1458).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghonar may have also been written as hælghonar

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • hälgona MB 2: 324.
  • hälgonna RK 2: 2697.
  • helghena FH 4: 64 (1458).
  • helgenä Lg 3: 29),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᚮᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back