Hälghþ

Old Swedish Dictionary - hälghþ

Meaning of Old Swedish word "hälghþ" (or hælghþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälghþ Old Swedish word can mean:

hälghþ (hælghþ)
L.
hälghþ (hælghþ)
1) helighållande. " sidhan martires thokos swa mange til hälgdh" Bil 562. " til huat hälgd (destinationem; läst dedicationem?) thu skalt idhkelika halla thinna siäls öghon" Su 259.
hälghþ (hælghþ)
2) helg, högtid. thäs daghs hälgdh Bil 112. " alla wars herra högtidher oc hälgdher" MB 1: 461. " swa som war herra bödh lögherdagx hälgdh, swa bödh oc han andra hälgdh" ib 457. Su 258. - Jfr for-, hedhers-, hälgha thorsdagh-, kirkmäsSu-, löghardags-, man-, paska-, pinizdagha-, skärdags-, skärþorsdags-hä lghþ, äfvensom hälgh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälghþ may have also been written as hælghþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚵᚼᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back