Hals

Old Swedish Dictionary - hals

Meaning of Old Swedish word "hals" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hals Old Swedish word can mean:

hals
. 1) hals, nacke. caKLemming. 1871--73.">STa caþal vm hals iacobi Bu 165. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 114. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 233. Su 15. " tz er goth thom, som. . swlne äre i halsen" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 135. - i talesätt som afse lifvets förluKLemming. 1871--73.">ST. äru fälde vnder wara räfKLemming. 1871--73.">ST, med hand oc hals (d. v. s. dömas att miKLemming. 1871--73.">STa handen el. halshuggas), ärfter þy Sum brutt äru till SD 5: 376 (1344, nyare afskr.; jfr MELL Kg 31). rättä iuir hwarn þär bryter vm hals oc hanþ ib 639 (1347). retta ower hand ok hals höga ok lagha KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 228. liff, halss och all myn welferdh woga KLemming. 1871--73.">SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 565 (1512). the skullä warä i köbenhampn om viij daghä epter olssmessen at senäKLemming. 1871--73.">SThä wedh theris halss til görendis ib 326 (1507). - för öfrigt KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bildl. i åtskilliga talesätt. thu hawer hardhan hals (populus duræ cervicis es) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 349. " thu lynghir rättelika j thin hals" KLemming. 1871--73.">ST 439. hava a (up a) halsi, hafva på halsen, hafva öfver sig (ss fiende), hafva emot sig. anners haffuer han menige landet oppa halsen KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 317 (1502). " falla ivir halsin, öfvefalla, anfall. ath the mik sa falla ower halsen" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 133 (1506).
hals
2) karl, menniska. " folilth äre hardhä halsa" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 354. thu äKLemming. 1871--73.">ST en hardhaKLemming. 1871--73.">STe hals oc olydhikt folk ib 447. vände. .. ordhin til iudhannä ok sagdhe o hardha, halsa KL 143. fule lhalssa RK 1: l(Cod. B, C, D. E, F) 3091.
hals
3) landtunga, landrygg, låg begsKLemming. 1871--73.">STräckning. i ortnamn. sacerdoti de svanhals SD 1: 617 (1282). - Jfr kneke-, källara-hals.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haals Su 15.
  • halz LB 7: 2 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back