Hals

Old Swedish Dictionary - hals

Meaning of Old Swedish word "hals" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hals Old Swedish word can mean:

hals
L.
hals
1) hals, nacke. " nw ändadho the thässa talan. oc gik hwar a hals androm oc mintos" ProsaDikter (Karl M) 263. - i talesätt som avse livets förlust. at rätta iwi hand oc hals HSH 16: 3 (1369). " ville nakor göra paa var gygning paa hans eller hans tiänares halss skadha tha skall ther jnghen dag vara förbruthin" Mon Dipl Sv 38 (1464). - för övrigt bildl. li åtskilliga talesätt. kasta up ivir halsin, skicka på halsen. för än man wisthe ordh aff skulle man formoghe sik xx eller xxx tusendh böndher til ath kastha vp en engilbricht riket offwer halsen HSH 18: 29 (1495). - visa up a halsin, skicak på halsen. hwad haweir iak giort tig hwi wiste tw mik böDil ok byswena oppa halsen ATb 1: 184 (1463).
hals
3) landtunga, näs, låg bergssträckning. i ortnamn. Jfr J Sahlgren i Hälsingborgs historia 1: 150 ff.
hals
4) bildl. " om ngt som genom sin form påminner om en hals. tha elden bliffwer swa starker ath halsen aff glaseno bliffwer weker som en degher PMskr 421. Jfr hardh-, källara-hals. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back