Halsiörn

Old Swedish Dictionary - halsiörn

Meaning of Old Swedish word "halsiörn" (or halsiørn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halsiörn (halsiørn)
halsjärn. " thera halsiern waro thiok oc breed" RK 1: 3966.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so halsiörn may have also been written as halsiørn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᛋᛁᚯᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back