Hälsot

Old Swedish Dictionary - hälsot

Meaning of Old Swedish word "hälsot" (or hælsot) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälsot (hælsot)
helsot, dödssjukdom. " laa j sinne hälsoth" ST 471. " fik sampson sin hälsot, oc bleff dödh" Di 12. ST 453, 495. Ansg 207, 211. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 584, 6433, 7068, 1: (Yngre red. af LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 258. Di 102.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälsot may have also been written as hælsot

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hälsooth ST 453.
  • helsot RK 2: 6433.
  • helsott ib 1: (Yngre red. af LRK) s. 258.
  • hielsooth ib 584),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᛋᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back