Halver

Old Swedish Dictionary - halver

Meaning of Old Swedish word "halver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halver
halv. VKJ 161 (1480). semilunium ii halffuer maane STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 564. seminaris. .. halffuer man scilicet caSTratus ib. eth halt godz Uppl Lagmansdomb 65 (1493). alt halft, hälften. folmer fan lwnden. .. gaff sina kera elzskelica huSTru huSTru sigride alt halfft aff sin halffdeel STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 109 (1488). ib 108 (1488). - til halft, i två lika delar. thöm (ɔ: skuldena) skole thee bade til hopa vphere och til halffueth skyffta och deela STb 3: 427 (1499).

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • halffuer.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back