Halver

Old Swedish Dictionary - halver

Meaning of Old Swedish word "halver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halver
hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf. " i helom STykkiom oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwm" SD 5: 639 (1347). " helom hundräþum oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwm ib. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft lusit (för liusit)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alff wärlden MB 1: 174. gäldhe hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffh skoth STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 129. " jngen tilSTede sin sen hlaft arbeyde mz sik" SO 141. lib 147. forSTa hlft (till hälften) sakt ordh GO 440. " SOm äre hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffwe (till hälften) bort tagna" LB 7: 331. - til hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs, till hälften. öghonin SOm fr waro atir lykt til hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 84. SOmpnadhe iak. .. til hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffs STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 472. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 223, 2: 134, 183, 3: l65, 68. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 8. - (?) hon hafdhe röktat sik en skinkiortil af swinskinom ok skipte han til hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs. oc vände swa thz ludhna til sin bara krop STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 334. - i förbindelse med ett följande ordningSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alver annar, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfannan, en och en hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf; hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alver þridhi, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffredje, två och en hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf o. s. v. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluir annar attonger SD NS 2: 238 (1409). " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft annät pund" SD 5: 637 (1347). " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwan annan dagh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2734. finGO se. .. en. .. smaswen swa SOm hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfs annars ara gaMBlan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft þriþiä pund" SD 5: 637 (1347). hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft tridhia ar STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 270. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft fiärdha aar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 116. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft fämtä marSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLand" SD 4: 389 (1334?). hwar kolare skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al haua hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwan fämtä skiþärä. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluän þriþiä thäkkilsäman. oc en vtspisärä ib 5: 638 (1347). förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid komp. hälften. skilium wir hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alw minni plikt SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffua mynne peninga SO 203. - dubbelt; vida, långt, mycket, ännu. sugha sårlikare ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluo mera STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 42 (108, 45). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 646, 1343, 4518, 5201. lMD (S) 265. kunugen sände hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldo flere STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 500. ST 120. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 421, 3230, 4519. Di 223, 251. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tunmg) 27. " tha wordho öghlara hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfwo minna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2659. lib 3280, 5326. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrigh nakor förman maa thz siälffwer haffua, och hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffwo mindhre nakrom loffwa STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 15. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffwa STörre wranghet" ib 53. ib 57. worde hans men hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffuo wredare än för Di 106. ib 243, 268, 284. " tetmar hugh än hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfua fathare opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa videke ib 218. han war hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfuo fäghre" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 39.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • halft.
  • halpth SD NS 1: 594 (1406). halppth ib. lgen. s. m. halfs. halffs. halffz PM 8.
  • s.
  • halvo.
  • halw.
  • halfua Di 218.
  • halffua SO 203 ; Pa (Tung) 27 ; Di 223, 243, 268, 284.
  • halffwa LfK 53, 57.
  • halffu Di 251 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back