Hamar

Old Swedish Dictionary - hamar

Meaning of Old Swedish word "hamar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamar Old Swedish word can mean:

hamar
L.
hamar
1) hammare. GU C 20 (hand 2) s. 21, 113. SvKyrkobr (LUcid B) 175. SkrtUppb 390. iomffrun hördhe lyudhit aff hammaromen när herran mz spikomen wart gönom slaghin i händher oc föther JMÖ 110. 3) portklapp. Se E: Lidén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 197. Skotteb 361 (1459-60, Kämn). jtem ij hambra och ij ringha til thet hwsäth östan til for v öra ib 66 (1461-62?). ib 117 (1462-63?). 4) med buskskog el. dyl. bevuxen) stenig mark, hammar. rubetum. .. locus vbi rubi crescunt wlgriter hamar oc buska mark GU C 20 s. 530. - Jfr gen-, här-, sko-, skogs-, spik-, stor-, strids-, trä-, vatn-, vatu-, öx-, öxa-hamar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hammar: -omen JMÖ 110. hamer. hammer. hamor GU C 20 s. 157.
  • hambra Skotteb 66 (1461-62?). best. hanbrana SvKyrkobr (Lucid B) 175.
  • hambronom SkrtUppb 390 ),
  • *hamars band
  • hammers bondh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back