Hamarband

Old Swedish Dictionary - hamarband

Meaning of Old Swedish word "hamarband" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamarband
horisentellt liggande bjälke som sammanbinder uppSTående bjälkar, hammarband. Skotteb 342 (1436, Borgm). " cxl hamar band, huart STikkit STodh iij ört. "ib 355 (1440, Borgm). ib 119 (1463) , 428 (1469-70, Kämn). SSkb 32, 37 (1502). STb 4: 40 (1504). hamerbandh ok palar SSk 314 (150). STock Skb 34, 40 (1517).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hamer-.
  • hammer- , -bond Stock Skb 40 (1517)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᛆᚱᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back