Hamn

Old Swedish Dictionary - hamn

Meaning of Old Swedish word "hamn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamn
det SOm omfattar el. omsluter. 1) hamn. i eno haui sighla mang scip SOm cuma tel hamn ok SOm bryta Bu 489. " giästo enga hampn" Bil 215. een hampn wär for windh oc wagh MD 392. Bu 166. Bil 683. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 65 (162, 72), 66 (162, 72). KL 173, 174. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37, 324, 400, 2: l191, 3: 177. RK 2: 3350, 6610, 6612, 7786, 7799, 7824. SO 198, 203. " hoo SOm hafwer hampn och bodh j fiskie ståndande. .. och giör icke skattfisk ther af, hafwi förlorat och förbrutit både hampn och bodh" ib 303. flydho af wärdinne wadha och til KLostersins hafn Ber 78. - i namn på hamnar i Stocholm. korn haaffn SO 188. ib 198, 203, 206. kogga haffn ib 188, 198. - hamn, hamnkassa. böte s 3 maRK till hampnen SO 292. ib 290, 295 o. s. v. - Jfr fiskehamn. 2) betesmaRK, bete, rätt till bete. vtitia sua wlgariter dicta hugg, et hamn, et feærgang SD 4: 348 (1334).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hampn.
 • hamfn RK 2: 3350.
 • hafn Ber 78.
 • haffn SO 188, 198, 203 ;
 • -en ib 206 ; RK 2: 7786. 7799, 7824. haaffn. pl. -ir: hampner KS 65 (162, 72) ; hampne ib 66 (162, 72).
 • -ar: hamna KL 173 ),
 • hamna foghate
 • hampnafougte: -en SO 290, 297.
 • hampnefougte: -en ib 295, 297.
 • hampnefogte: - en ib 295. hampnefogde: -en ib 303. hampne fougde: -en ib 293 ; samtliga dessa former kunna dock föras under ett hamna foghat),
 • hamna lagh
 • hampnelag: -laget SO 309 ),
 • hamna läghe
 • hamna rätter
 • hamne- )
 • hamna skra
 • hamna stämna
 • hampnastempna: -o SO 290.
 • hampnestempana: -o ib 304 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back