Hamn

Old Swedish Dictionary - hamn

Meaning of Old Swedish word "hamn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamn
underavdelning av skeppslag med skyldighet att uppställe en man, hamna. Se Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6. 1 gardh, han ligger vthen haa och hampn VKJ 159 (1447). ib 268 (1447). thet är en ödhemarch; ligger wtan haa oc hampn ib 274 (1447). - thär ägher clo stid ena hampn (fel för hampn?) swa stora som vij gardha stodo oppa ib 213.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hampn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back