Hamna

Old Swedish Dictionary - hamna

Meaning of Old Swedish word "hamna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamna
distrikt som är skyldigt att i krigstid uppställa en man. Jfr Schlyter, Ordbok s. 259; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 255 f. de quaibet hampna SD 2: 588 (1309, på två ställen). i foghelstadha hafno ib NS 2: 135 (1409). xvii hafne BSH 1: 62 (1365). ib 63 (1365) , 64 (1365) 65 (1365) o. s. v. xxviii hafnor ib 73 (1366).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hampna.
  • hafna )
  • hamnogiäld (hamnegäld),
  • hamnu män ,
  • hamnu vapn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back