Hamna

Old Swedish Dictionary - hamna

Meaning of Old Swedish word "hamna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamna
besitta, taga i besittning, intaga. Se Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6. o huru skinande oc faghir gik han (ɔ: Hieronymus) in j härrans hws, oc thär hafnar han thät höghelika äronna säte (ubi. .. gliriæ sedem obtinet) Hel män 172. Jfr hamna 2 ovan, hamnilse och hamning.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hafna.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back