Hämna

Old Swedish Dictionary - hämna

Meaning of Old Swedish word "hämna" (or hæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hämna (hæmna)
hämnas, taga hämnd. med gen. för att betecknad den för vars skull hämnd tages: hämnas (ngn). ey atenast qwinnor borde hämpna hans (ɔ: Hector) wtan ämwäll all wärden Troj 239. refl. hämnas, 1) hämnas, med gen. för att beteckna den för vars skull man hämnas: hämnas (ngn). warin mik lydoghe oc hämpnins minna manna Prosadikter (Karl M) 285. ib 316, 319. Se Sdw 2: 1240. - Jfr ohämder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hämna may have also been written as hæmna

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hämpna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back