Hämna

Old Swedish Dictionary - hämna

Meaning of Old Swedish word "hämna" (or hæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hämna Old Swedish word can mean:

hämna (hæmna)
hämnas, taga hämd. med gen. för att beteckna den för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull hämd tages: hämnas (någon). gerna wilia hans hemna STenianus. Se Lg.">Bil 233. MB 1: 339. " synis mz nakre matto haua hämpt sin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 88. " een dell war tha hertoganna hämpt (voro hertigarne hämnade)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4396. - med ack. för att beteckna den el. det för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull hämd tages: hämnas (någon el. något), utkräfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va hämd el. STraff (för någon el. något). vilia hämna sin guþ Bu 189. sin kompan leuiz tha hämpde han STrand. 1853.">Fr 1662. MB 1: 245. guþ hämde sanvti iohannis döþ Bu 57. " then sin skadha hempna wil" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1359. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 287, 288. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 129. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5600. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 247. " vele the hepned (hämnas det) sielffue" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 612 (1514). them (synderna) hämpner gudh MB 1: 348. - med ack. för att beteckna den el. det för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull man hämnas samt med prep. och nomen (el. pronomen) för att betecknad den hvilken hämden drabbar: hämnas el. taga hämd (för någon el. något på någon el. något). gudh ma mik a honum hämpna Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2866. " ij skulin Aldrigh thz a mik hämpna" ib 1227. STenianus. Se Lg.">Bil 115. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 35, 72. " hans dödh ofwir iudhana hempna" ST 363. swa warder os war harm hempdher ower drötning phila Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 5. - med prep och nomen (el. pronomen) för att beteckna den hvilken hämden el. STraffet drabbar: hämnas (på någon), STraffa (någon). vändo þe Al ämne at hämna iui sanctum iacoBum Bu 197. " rätuise domarin skAl hämpna owir jdhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 86. STenianus. Se Lg.">Bil 710. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 32, 366. ST 523. " war herra hämpde. .. ower sina sönir iwdhana oc plaghadhe sit folk fore thera synder" MB 1: 15. " hämpna jfwer han fore thz at the brunno" STenianus. Se Lg.">Bil 164.
hämna (hæmna)
1) hämnas. " med gen. för att beteckna den för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull man hämnas: hämnas (någon). iak forma hämnas min ok minna guþa" Bu 508. " ham hämpAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis sins fadhers" Al 798. STenianus. Se Lg.">Bil 328. MB 1: 183. - med ack. för att beteckna det för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull man hämnas: hämnas (något). hafdho hämdz hans fadhirs dödh Gr 269. " vil tw ekke hempnas mith homodh tha hemps thz tek er siäluer sketh" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 227. MB 1: 245, 2: 53. - med ack. för att beteckna det för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull man hämnas samt med prep. och nomen (el. pronomen) för att beteckna den som hämden drabbar: (hämnas (något på någon), utkräfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va hämd el. STraff (af någon för något). hämnas min harm a þina konu Bu 19. MB 1: 245. " jak hämpnis foräldra synder aff söne oc sonasöne" ib 332. " thu. .. hämpnes wan blodh öffwir them som boo j wärldhenne" ib 2: 342. ib 306. - med prep. och nomen för att beteckna den som hämden el. STraffet drabbar: hämnas (på någon), STraffa (någon). tha monde gudh. .. hämpnas hardhelika ower sit folk MB 1: 417. " til thäs Almogen haffde hämpnadz offwir syna siända" ib 2: 28. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 134. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3434. - med prep. och nomen (el. pronomen) för att beteckna den el. det för hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars skull hämd tages: hämnas (någon el. något). swa hämpnados the jonkare owir theris brödhers blodh MB 2: 247. han agher egh hämpnäs äffte brotlikum pänningum sinom firi gyäSTningh sinä SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). aBS. hämnas, STraffa. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 129. " hemps icke i thina wredhe" ib 5: 141.
hämna (hæmna)
Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varda hämnadt, utkräfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vas hämd. scAll Aldrigh. .. ther om. .. pa fornempa borgmeSTara raadhmen oc menigheten. .. eller theres medhAllarom. .. wräckias eller hempnas BSH 3: 161 (1465). JSTrand. 1853.">Fr ohämder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hämna may have also been written as hæmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hämpna.
 • hemna.
 • hempna. hepne: -ed FM 612 (1514).
 • hämpde.
 • hämpnande: -ados MB 2: 247.
 • hempdher Va 5.
 • hämpt.
 • hämdz Gr 269.
 • hämpnadz MB 2: 28.
 • hämpn ST 517. hämpdh (i uttrycket hämpdh thz) Di 247.
 • hemps Bir 5: 141 ; Di 227 ),
 • hämna sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back