Hämta

Old Swedish Dictionary - hämta

Meaning of Old Swedish word "hämta" (or hæmta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hämta may have also been written as hæmta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -te RK 1: (sfgn) s. 188 ;
  • -to Bil 902. hänta (oftast). henta RK 2: 7744 ;
  • -at ib !SYNS_DÅLIGT? hentha ib 4265. hanta, se up hämta. pres. -ir.
  • -ter.
  • hänt KL 266 ; Bo 163 ; MB 1: 213 ; Ber 220 ),
  • hämta in , hämta in, bära in. the hänto fore the herra in drykkia badhe miödh ok viin Fr 371. - inkalla. han (konung Albrekt) satte ther effter alt sith sin förderua the honom hempte jn RK 1: (sfgn) s. 188. - Jfr in hämta.
  • hämta saman ,
  • hämta sik saman , samla sig, besinna sig. hänter samman allan sik innan LfK 194. - Jfr saman hämta.
  • hämta up , hämta upp, uppsamla. hempto hans blodh vp Bil 902. " hänte vp the stykken" KL 55. Jfr up hämta. - Jfr ater-, ut-hämta, samt ohämter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛘᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back