Hämta

Old Swedish Dictionary - hämta

Meaning of Old Swedish word "hämta" (or hæmta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hämta Old Swedish word can mean:

hämta (hæmta)
L.
hämta (hæmta)
1) hemföra, hämta. - skaffa sig. nic. bagge skal hämpta bewisningh aff andres andresson STb 1: 234 (1480). hans wisse skal hempte maktbreff pa minthemeSTren om theris gell ib 5: 136 (1516). ib. 2) plocka, insamla (ax som ligga kvar efter den egentlig skörden); skörda (bär o. d.). calmare hämpta ax STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 66. ysaie XVII° [:5] spicas leget han skal hämta ax ib (hand 2) s. 72. winbären. .. hentes oc STöthes laghen äller moSThen aff them STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 323. j tessom thidenom hemtas oc pärsas olyo bären ib 376. Till detta nom. höra vissa av språkproven Sdw 1: 554. Möjl. urpspr. ett annat ord än hämta 1. Se N. LindquiST, STudia germanica t. E. A. Kock (1934) s. 458 f.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hämta may have also been written as hæmta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hämpta STb 1: 234 (1480) ; GU C 20 s. 66; ib (hand 2) s. 72. hempte STb 5: 136 (1516); -om MP 5: 132, -in ib 214.
 • hänta Troj 73.
 • hentha PMSkr 322.
 • hemtas ib 376.
 • hentis ib 345, 350.
 • hentes ib 323. Se Sdw 2: 1240),
 • *hämta af , plocka av, skörda. somme hentha winklasana aff ör än the ärw moghne PMSkr 322. ib 345. Jfr afhämta.
 • *hämta bort , rensa bort, plocka bort. vilt thu ath wj ganghom ok hempthom borth w the mykla tyslana MP 5: 132. PMSkr 350.
 • *hämta fram , hämta fram, taga fram. hemptin mik fram tet bästha par klädhir jak haffuir j mynom gardh MP 5: 214.
 • *hämta i gen , hämta tillbaka. the. .. aktade hänta drotning helin jgän Troj 73.
 • *hämta ur , plocka bort, rensa bort. hempthin w klinthin försth MP 5: 132. - Jfr uphämta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛘᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back