Hand

Old Swedish Dictionary - hand

Meaning of Old Swedish word "hand" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hand Old Swedish word can mean:

hand
L.
hand
1) hand. " handenna lif af hofþeno Flytar" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 74. " EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grep handom likbarenna" ib 15. " warþ numin i handom ib. före þörran Vand ii hände" ib 6. " han togh thz fingirgull aff hans hände" Fl 793. " han hafdhe een hök a sinne hände" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 173. ward aff konungs STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgers hand en förSTe riddere aff STrand. 1853.">Främade land STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1158. ib 1162. " binda hanom händar ok fötar" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140. " at i Alle haffde loffwat och tilsagt medh ja och opräkta händher. .. her swanSTe nielsSOn hwlskap" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 175 (1507) ; jSTrand. 1853.">Fr 4 f. väpnadher wäl ltil foot ok handa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 161. böte hand (d. v. s. miSTe till STraff sin höEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra hand) SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). hAls ok hand, se hAls. - ss måttbeSTämning. hwar trapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pan. .. skAl wara swaSOm handa högh STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 84. " een hAlff hand ySOp" LB 7: l227. j [1] hand bla kaAl lok en hand mz en yrt heter rachel lib 2: 71. een hand ful mz thörrom STikkom Su 413. een skäpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa mz wänto är ey hand full mz wisSO GO 447. 2) för att uttrycka riktningen: sida. a hans höghro hand EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 21. Bo 250. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 253, 254. " iak fan een vägh a höghro hand (till höger)" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 163. - a (uSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa) badha händer, på båda sidor, åt båda sidor, åt höger och venSTer. han fälde ther folk a badha händer Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2347. STrand. 1853.">Fr 573, 1844. Al 3323, 8937. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8703, 3: 4848. hwgger vSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa badha händer badä men oc häSTa Vallius. 1850--54.">Di 11. ib 105, 185, 186, 187, 203, 232, 255, 256, 284. sag vSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa badä händer ib 134. 3) vägnar. helsadhe konungin a Flores handa Fl 1999. 4) mer el. mindre STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. oftaST i förbindelse med prep. särskildt i uttryck, uti hvilka genom detta ord åsyftas att beteckna: a) innehafVande, förVar, vård, förvAltning, mottagande, öfverlemnande. openbarleka i handum takit (om tjufGOds) SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). taker. .. aaf þöm i handum hawer, huus, norþ, Vatn, ällär VatswäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib. aghe þän i handom hawer ib. SOm waAldh oc wälle haffuer i händher STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3027. " SOm GOzet handa mällom häfdhe" SD NS 1: 568 (1408). SOm handa mällan haffdhe mäSTa delin Alla STädher MB 2: 309. ib 310. the SOm handamälla haffwa cloSTers pänigga STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 17. lib 11. mädhan han och hans formyndare. .. häradhit kynd handamellan hafwa SD NS 1: 623 (1407). " läggiä vndyr iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnä hand" SD 5: 280 (1344). ma iak nokra gönST taka aff theem ther iak mina päninga läna oc mit GOdz vnVallius. 1850--54.">Dir handum hafwa ST 488. ib 489. af pinne hande taki han mik. SOm mik löSTe af döSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa mz þik (yttrande af den he. Andreas till korset) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. " swa lenge han thz arbeydhe. .. rede gör STrand. 1853.">Fran syna hender" SO 154 (möjl. att föra till i). herra STrand. 1853.">Fräderik fik sit land aff hände (lämnade STrand. 1853.">Från sig sitt land) enom herra ther han väl kände STrand. 1853.">Fr 3095. konungin antwardhadhe ij hans hand krono ok rike ok Alt sit land ib 3101. satte thz (landet) sinom maghe i hand STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 96. ib 3883. " fa mik minom mäSTara ii händar" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. " huem han sätter i hender sin SOn ok STyrilse landa" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 10 (25, 11). " Sum þätt i händer säz (få det i uppdrag)" SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). vi sätyum þöm i händer Varom executoriEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus ib 567 (1346). ib 478 (1345, nyare afskr.). lofwadhe gudhi jomSTrand. 1853.">Frudom i ens preSTz hand (manus) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 96. EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 4. lofua j confesSOris generAlis henVallius. 1850--54.">Dir. .. thry lyffte ib 6. ib10, 46. - til tro hand (jSTrand. 1853.">Fr Äldre Dan. til tro hand. Mnt. to truwer hant), enligt (nåGOns) uppdrag, för (nåGOns) räkning), å (nåGOns) vägnar? thetta lofwar jac. .. oc wi. .. esbyörn criSTiärnSOn oc til hans tro hand höghorne förSTinno ware nathughe STrand. 1853.">Frw drotning margareta, STen hAlaSOn. twbbe ericSOn oc criSTiärn esbyärnSOn, faST oc STadhukt at hAlda SD NS 1: 297 (1403). Alle the tolff förskrefne GOda män SOm wij hafde satt war saak och skäning til, SOm the oss nu hafwa vm aatskilt til bäggis wara troo hand STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 99 (1435, orig.). JSTrand. 1853.">Fr c. b) innehafVande, besittning, EGendom. thz Alt matte lätzliga komma konungenom tilhanda (i konungens händer) MB 2: 286. " han sadhe the (slotten) STanda hans arffua tiil händer" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2926. swor honum til handa (öfverlät genom ed åt honom) Allan then hedher SOm tilhörir then äldra brodher MB 1: 209. STaar girughet til lkonungx hand (har konungen girighet) MD (S) 229. " GOda STrand. 1853.">Frägd sik komma til lhand (förvärfVa sig" ib 265. " vij haffwe giorth. .. Vaare wtlänthe peninga oss STrand. 1853.">Fran handhen" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 318 (1508). c) kraft, makt, våld, välde, mynVallius. 1850--54.">Dighet. bönder finGO ther öfSTrand. 1853.">Fre hand (öfv erhand) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3478. quirinus härtughe hafdhe hand juer thöm (hade dem under sin hand) STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 112. iak hafuer wnt oc i hand sat (gifvit rättighet) cloSTreno i wazSTenom oc thes formannom at lösa mit GOdz örsätra thorp SD NS 1: 388 (1404). " sculde han faa EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa the menlösä hindena SOm then vnderliga hiorten tilförene hafde STrand. 1853.">FrälST aff hans handhom" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 539. ther Alle thiäna vnder hans hand STrand. 1853.">Fr 2816. engin kan koma a idhart land oc engin kan fa idher hand Al 7248. Va 14. " skilde GOtland STrand. 1853.">Fra sin retta herres hona" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2. 7928. szom mick STrand. 1853.">Frå hondhen mone fAlle ib 3: (till. lom Chr. II, red. A) 6320. tha gar then STad och landzende oss och richet STrand. 1853.">Fra handen STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 330 (1508). " iak hafuer vunnith thetta land sidhan iak foor Bort til minna hand" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1710. " wynna rikit sik til handa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4027. Vallius. 1850--54.">Di 206. " sidan riket kom til henne handa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 21. " fik han til syna handh coaSTelholm oc Alandh ib 6598. Alle fornyadhe ther slotloffuan tha till marskens hand sculle hon STa (Vara i marskens hand)" ib 5304. hwi lokkar thu mina riddara thinum konunga til handa (d. v. s. i Vallius. 1850--54.">Din kunungs tjenST) STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 125. " han hadhe manga riika och snille äpter hans handh (till sin tjenST?) hwarth han wille" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 228. " blijffwo faghne til Alexanders hand (blefvo fångne och kommo i Alexanders våld, blefvo fågne för Alexanders räkning)" Al 2800. wardh ther EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gripen til marsken (för marskens) handa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4411. wardh han EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grypten til engeLBrecz hände ib 2496. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa Alla her niels STures tyänare siik till handh ib 3: 1485. huat ey bidhom vj epter the STrand. 1853.">Fruena SOm iak ändeliga hafuer ment j dagh at EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa mik til lhandha EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 540. " ä hwart swenske skipen sik wende the komo jo ltil konung erics hende" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7103. " SOm Aldre wilia ganga til gudz handa (vända sig till Gud, hängifVa sig åt Gud)" MB 1: 475. - ganga enom til lhanda, undeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa sig nåGOn, hylla nåGOn. waro Alexandro gaghne til handa Al 5404. " hwa them wille til handa gaa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 143. ib 2: 1218, 7756, 3: 236, 585, 1393. MB 2: 218. " ganga enom til händer, d. s. the ginGO hanom ginSTan Alla til hender" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1407. - ganga enom til lhand, d. s. the gingho honom Alle til lhand STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4445. ib 3203, 7093, 8116, 3: 582, 1227, 2906. - fAlla enom til handa, d. s. lanVallius. 1850--54.">Dith full honum tiil handa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1575. ib (siSTa forts.) 5062. - ganga enom a händer, d. s. honum Alle gerna a händer ga Al 1594. ib 9644. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2642, 4211, 2: 7961. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa 21, 22. ST 79. " ganga enom a hand, d. s. hwar man ganger honum a hand" Al 124. ib 877, 1163, 1714, 4066, 4664, 8760. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 723, 4508. " criSTin man thär gudhi är a hand gangin mz trone j döpilse" STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 77. - gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva sik til ens hand, d. s. til marskens hand skulde the sik giffua STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5650. - til lens hand, för nåGOns räkning, under nåGOns lydnad. at hans fogata til hans handh swa lenge rado STädher ok landh MD (S) 721. JSTrand. 1853.">Fr a. - hAlda til lens hand, innehafVa ss län af nåGOn. försVara och hålla nåGOn till handa. thrätighi EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grefua hioldo thera land nadhelika til mina hand STrand. 1853.">Fr 206. ib 1442. " til erik pukes hand hiolt han thz (fäSTet) tha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 997. ib 6549, 9120, 3: 732, 2925. MB 2: 256. - taka enom fore hand, söka tillEGna sig en makt SOm tillkommer en annan, inEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa i nåGOns rätt. han taker fore hand gudhi siälwom, oc wil mena honum skipta sina nahder, SOm han wil MB 1. 395. - taka enom for händer, hindra nåGOn, afSTyra nåGOns företag el anslag? rikesins radh thom for hender toGO oc forlikted mz en kerlek foGO STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2848. d) våld, våldsam behandling. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa hand a, lägga hand på, EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa, faSTtaga. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa hand a honom ST 125. ib 149. Su 11. " taka hand a, d. s. toko the handh a honum" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa 17. ib 19. ST 5, 79, 342, 354. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 124, 137, 141, 149, 150. e) börda, besvär. liggia STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa annars hendher (ligga en annan till laST) SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM LXVII. f) löfte, förbindelse. scAl jac for:da härra knwtz hand aff taka til härra karl magnusSOn oc honum ganzlika nödhlös hAlda oc omanadan, äpte thy härra knwt the peninga wt lofwat hafuer SD NS 1: 446 (1405). " loffuado Alle mz saSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnada hand" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4345 ; se vidare under samna. g) närhet i rum el. tid. lhans tyänare waare ey tha tiil lhanda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1403. " thzta wathnith skwllle Altid wara redho til handa (till hands)" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM XXXVII. waren snara tiil lhanda (redo, i ordning) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3823. then SOm ey vijd handen (till hands, närVarande) är vm STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pascha nat SO 187. ib 196. lärdom, hwilkin thu til eth STadugt aminne maa Altidh haffua för hänVallius. 1850--54.">Dir (ad manus; till hands) Su 256. " swa at mannen tulelikare lidher the dröffuilse han för handom haffwer (SOm han har närVarande, SOm äro för handen)" ib 172. vtan han laga forfAll fore hender hade (vore hindrad af) SO 101 ; jSTrand. 1853.">Fr i. örlighit STod fore händher (Var för handen, pågick) MB 2: 243. " SOlen är j sith högxSTä lopp ok middager STrax j handhom (för handen)" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 540. huat uaþa þöm Var for hände (föreSTod dem) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 154. then död them STodh tha fog handom (föreSTod dem9 STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3963. skilia os vidh thän höghelika Vanda ther os daghlika STaar til handa (föreSTår oss, väntar oss) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1523. " haffuanVallius. 1850--54.">Dis langa reeSO for hänVallius. 1850--54.">Dir (ämnade företaga en lång resa)" Su 254. " erix messe är swa när i hender" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: l10 (1504). SOmmaren är faST forlidhen ok höSTdagen i henderne SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 74 (1506). Alderdomenth gangär mik STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Paa händher (är in på mig, är mig nära) STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 25 (1504, daniserande). " thz finder iak nw for hender bade (Alldeles uppenbart)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3587. wore ok swa saker, att ingen SOdane man haffua, SOm j kwnne vMBäre STrand. 1853.">Fra honden SToria. Utg. af E. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 251 (1505). - a band, till, emot. SOm han thy (fäderneslandet) när koMBer a hand Al 404. - emot. en här aff lättugha. .. ffoor the gudz riddara tha a hand STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 294. - a händer, till, emot. iheSus gik a henVallius. 1850--54.">Dir twa hedhna STadha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 58. " han sEGilde a hender danmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3048. " reed hertugh erik then mille wt a hender landa meSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" ib 3188. ib 3707, l3741, 4231. - händer, d. s. ridhu hener tiwidh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2464. " konung criSTiern är komen medh Al sin macht hender löissö" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 81 (1455). SToria. Utg. af E. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 401 (1509). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 76 (1507). - i närheten af, vid. oddeSundh hender limfyordh Vanligen kallad den prosaiska). I SmåSTycken på Forn Svenska.">PK 253 (i Var.). - henders, emot. inemot. om tid. lhendhers faSTelaghen SToria. Utg. af E. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 388 (1508, samt. afskr.). h) gagn, fördel, förmån. kan iak thik änkte radh til handa Fl 1227. " the hiälp ther Alexand bewiiSTe henna SOn til hand" Al 8128. sanka Almoghen tiil konungsens handh (för konungens räkning) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 410. " widher säghiom wi til. .. Boo jonsSOns hand oc hans arfwa Allom rät oc Alle erfdh efter karl nichlisSOn" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 183 (1381). i) verSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSamhet. haVa til lhanda, förehafvca, uträtta. hwath the hafdho ther til handa STrand. 1853.">Fr 4. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1654, 1939. företaga. ä huat han ville haffua til handa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 271. ib 1713. - taka til handa, företaga. huath the toko ther til handa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4350. ib 5350. STrand. 1853.">Fr 2230. ST 153. - åtaga sig. hafdhe iak een kaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP ey takith til handa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3691. - taka si til handa (til hand Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5425 ; Al 3560 ), företaga sig. wil liak taka mik til handa forna saghu STrand. 1853.">Fram at föra Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2. Fl 1585. Al 3560. - åtaga sig. om nakar vilde. .. mit ärande taka sik til handa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2739. ib 4776, 5425. - taka sik a händer, åtaga sig. ther sik slikt thordhe taka a händer Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2683. - haVa for (fore) händer (fore hende SO 143, 154), haVa för händer, förehafVa, hafVa för sig. han haffdhe opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa thentidh högmälis ärandhe för händher EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 308. Su 366. STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 68. swa lenge han thz arbeydhe fore hender haffuer SO 154. ib 143. om Sua hedne Alla lmwrameSTara nogh gerning fore hender hade ib 82. k) förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande el. utfyllande verbets beEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grepp. än mere SOrg fik han til honda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9162. - i synnerhet vid koma och ganga för att till samman med dessa uttrycka att nåGOt påkommer el. händer. koma til handa. med dat. ä huath os kan koma til handa Fl 502. " för Flores saka kom hänne til handa at hon Vardh sAld til hedhna landa ib 601. mik är een smälek komin til handa" ib 1629. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 70, 1917, 2162, 4208, 4518. STrand. 1853.">Fr 747, 1295. Al 42, 196. " aSTycken på Forn Svenska.">BS kan thz än swa koma til handa at leonith vil idher göra skadha" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3322. - koma a hand. med dat. os är här nu äwintyre komin a hand STrand. 1853.">Fr 74. " ganga i hand, gå, aFlöSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa. med dat. tho at werlVallius. 1850--54.">Din gik honom illa li hand" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1856. " the resa gik hanom illa j hand" ib 2: 7337. - operSOnl. hulkins släkt om langa tima hafdhe väl loc säkelica i hand gangit EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 259. " huru them gik ther i hand" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK l: 4101. lthem crisno gik ther wäl j hand ib 134. Va 21, 27, 32, 34. ST 104. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 486, 2673, 2: 969, 7100, 3: 262, 518, 1372, 1487, 2714, 2994, 3451, 3874. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. nw giik thz saa i handh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2582. ib 2558, 3322. - ganga til handa, = ganga i hand. operSOnl. at them skulle swa jlla til handa ga STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1789. 5) slag, art, endaST i gen. enna handa (Bo 124; STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 113, 114, 2: 292 ; Su 278. enne handa. ena handa. nåGOn gång, ss ST 200, 224, rättar sig en icke efter handa utan efter på detta följande SuSTycken på Forn Svenska.">BSt.), af samma slag; enahanda. Var herra gör daghlica swa opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa ena handa matto mz os andelica Bo 105. - ett slags, en viss. fik han hanum ennehanda smörilse STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 446. " thz är och ena handa hughnödha" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 36 (94, 38). " SOm prophetin sighir mz enna handa liknilSOm" Bo 1324. " skAl thwangin idhnas. .. mz ena handa (quadam) andelike Vallius. 1850--54.">Disciplina" ib 140. aff eno handa thrä, SOm kAlladhis sethim ST 200. eeth handa folk ib 224. Bo 77. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 113, 114, 2: 292. Su 183, 278. - tväggia handa, två slags, tvEGgehanda. j twäggia handa matto Bo 3. " for twäggia handa sak" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 239. twEGgia handa manna kön ib 3: 275. " mz twägge handa hoxswAlan" STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 87. - utan förening med SuSTycken på Forn Svenska.">BSt.: två ting. seer han at twEGgia handa ära a ferdom Vallius. 1850--54.">Di 22. aff thenna twägge handa STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 58. - thriggia handa, tre slags, trEGgehand. för thriggia handa sak Bo (Cod. B) 340. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 197. STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 113. - utan förening med SuSTycken på Forn Svenska.">BSt.: tre slags ting. the ofSTrand. 1853.">Fradho thriggia handa SOm war rökilse, mirram oc gul ST 209. - fyra handa, fyra slags, af fyra slag. fyra handa lundh haffwir gudh människiona skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pat EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 65. - utan förening med SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. samwetet är firahanda STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 76. fäm handa, fem slags. for fämhanda sak sculdh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 25. - hundradha handa, hundradefAld, hundrafAlVallius. 1850--54.">Dig. swa SOm. .. hwart kornit gafwe af sik hundradha handa STrand. 1853.">Fruct STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 382. - thränne handa (thrändehanna), tre slags, af tre slag. j trenna handa lundh MD. (S) 293. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">PaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pawer är wAlmogha hon är thrändehanna LB 2: 35. - andra handa, annat slags. andra handa VaþmAl SD 5: 637 (1347). aff andra handa folke MB 1: 375. - utan förening med SuSTycken på Forn Svenska.">BSt.: annat. the lekara finGO ther. .. klede ok sölff ok andra handa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1830. - enna handa. .. andra handa, ett slags. .. ett annat slags. nw ena handha oc nw andra handa gaffwor skipte them j mällan MB 2: 283.
hand
1) veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SOm utföres med händerna, arbete, gärning. war herra skAl giwa sina signilse. .. ower Alt thit ärwodhe oc handawäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK MB 1: 428. ib 429. " sik siälwan ok sin handawäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK (handlingar) medh sinom skiälum STyra ok rådha" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2)ä. änkte se thet faghert ok luSTelikt GOdz i ängiom ella öghiom ella androm STadhom ther ey skAl åkoma wår häfd ok handaweSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK (veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande, verSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSamhet) ib 61 (151, 66). " aff hwars handa wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK (förvållande) ther scadhe timar" MEG (red. B) 59. oleff hylta bleff död aff theras handa weSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 112 (1486).
hand
2) med händer gjordt veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. þu ueter ok lätar ueta guþlekan heþar þinom afguþum ok handauäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189. " folket SOm när STodh hörandes theras ordh, gingho jn i wäfSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHwset, skodandes theras handa wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK (det veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SOm de hade för händer) ällar gärningh" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 195. - särsk. om Guds verek, det SOm är skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Padt, skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pad Varelse, skapelse. thu (Gud).. . hawär han (ɔ: mannen) skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pat iwi lt tit handawäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 3). MB 1: 53, 74, 75, 128. " thetta mit handa wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK forsmar mik mer hulkit iak skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Padhe j mere hedhir" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 217. ib 379. " for thz thu v ille man Vardha ok thit handauäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK Sua dyrt köSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa" ib 2: 265. thin kärlek fore thino handmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe (genus humanum) vpopinbaradhe ib 4: 134. " All EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgudz handqäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK äre äwinnelik" MB 1: 442.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • haand: haanda VKR 69 ; haandena ib 22. haandh Su 11.
 • hond: honda RK 2: 6549, 7576, 7928, 9120, 9162.
 • hände.
 • händer. hende (i rimslut) RK 2: 8703, 3: (sista forts.) 4848. med art. ack. händrena Lg 218 ),
 • nokra handa
 • nakra-.
 • n ågon gång, ss SD 5: 280, rättar sig nokor icke efter handa utan efter derpå följande subst.), något slags. nokra handa skuld at giäldä SD 5: 567 (1346). " vilia haua nakra handa fordela" Bo 5. " j nokrom handä thingum ällär stykkyum" SD 5: 280 (1344). - i nokra handa matt0, på visst sätt. Bo 93. Bir 3: 420. - utan förening med subst.: något. nakra handa thz som reglan ey til städher Bir 4: 9. - margra handa (margha-. mangrq-. manga-. marghin- Al 6976 ), många slags, af många slag. marghändä sidhwänniur SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). manghahanda sithwäniör ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). till marghälhndä thungä ib 4: 464 (1335, nyare afskr.) til manghra handa thungä ib 5: 374 (1344, nyare afskr..). mangra handa diwr Bil 844. " manga handa pinor" Bir 2: 254. Bo 64. Bir 1: 179, 3: l475. lmädh dyra thing margha handa Fl 1994. " läru ok pinona mangra handa ok atskillica" Bir 2: 19. - utan förening med subst.: mångahanda, mycket. Al 6976.
 • aldra handa
 • alla- )
 • hvilikra handa
 • änga handa
 • enga- Al 7062. enginib 7065, 8432), intet slags. änga handa wärlz lost Al 7072. " ängahanda hafsins ohyryr" ib 9194. lib 7602, 7065. - utan förening med subst.: ingenting. honum skal skadha engin handa Al 8432. - þera handa, eg. det slags; såpdan. þerrä handa samband SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). " thera handa huxens starkleker" KS 19 (47, 20). " af thera handa thingom" Bo 85. ib 125, 1239. Lg 3: l501. the som haua thera handa andbudh sua som tängir Bir 2: 65. " han hafdhe när sik thera handa malara at nar the maladho nakars thingx äpteliknilse älla biläte. tha syntis thz ey vara biläte" Gr 282. - utan förening med subst.: sådant. ey aktar fatikdomsins älgskoghe thera handa Bo 3. ib 5, 16, 17, 18, 35, 64, l147. Bir 2: 290. " alt thera handa giordhe ödhmiuktinna mästare gärna" Bo 70. - thässa handa, detta slags, sådan. thässa haanda (hujusmodi) kloster VKR 69. - Jfr harms-, krok-, manz-, sighers-, vreds-hand samt fianda-, iämnaþa-händer.
 • handa arvodhe
 • -ärffuode )
 • handa gärning
 • -gärningh )
 • handa lös
 • haanda- GO 13 ),
 • handa tak
 • -tagh )
 • handa tekn ,
 • handa trogh ,
 • handa virke ,
 • handa värke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back