Hända

Old Swedish Dictionary - hända

Meaning of Old Swedish word "hända" (or hænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hända Old Swedish word can mean:

hända (hænda)
eg. fatta med händeran.
hända (hænda)
1) GriPa, taga. thu tenkte a iudhä harde radh som tegh skulde hende mz spot ok hadh KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 31. " swa at dödhen matthe mik til sik hända" KLemming. 1844.">Fl (Cod. B) s. 82. dödhin skKLemming. 1862.">Al hända KLemming. 1862.">Alla os KLemming. 1862.">Al 2014. " tha them skKLemming. 1862.">Al dödhin hända" Fr 3230. - uttaga. skatten wille han än aff thöm henda KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 815.
hända (hænda)
2) mottaga, antaga kännis iach. .. mich haffwa lika och böther hänth aff kätil hwässinge SD NS 2: 9 (1408). " jac. .. bekiennes. .. mic. .. hafue hänth ena sonan och like aff. .. herra nicles swarte" ib 190 (1409). " han hände möghelica sona och böter" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5368. " cristendom henda" ib 1: (YnGre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 276. ib 270.
hända (hænda)
3) mottaga, öfvertaga, tillegna sig. enghen kom szom thet (det åt närmaste Fränder till lösen heMBjudna jordagodset) hända willä SD 4: 585 (öfvers. i hds. Fr. sl. af 1400-tKLemming. 1862.">Alet).
hända (hænda)
4) mottaga, få. tha puken the tidende hende KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3768 (möjl. dock att föra till 5; i hvilket fKLemming. 1862.">All tidende är Subj. och puken obj.).
hända (hænda)
5) träffa, nå. når mig thenne tidhende hende KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 6099.
hända (hænda)
6) hända, vederfaras. " personl. och opersonl. med dat. (el. en form som kan vara dat.). at ey skulle vanlica nakat siälsynt hända varom herra iheSu" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 172. ib 10, 125, 207. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 119, 131, 2: 86, 280, 3: 117. " hwat hanum hafdhe hänt" KL 43. " thz som honom var hänt" ib 136. " hwat är thik hänt ällar widherfarit" Lg 643. " KLemming. 1862.">Alt thz honum war hänt" ib 3: 210. hwat honum hänt hafdhe ib 211. MB 2: 3144. " taghar. .. them haffde KLemming. 1862.">Al thera gläde hänt (det var slut med KLemming. 1862.">All deras glädje?)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3913. " honum hände KLemming. 1844.">Fly mz skam" ib 3: 2162. ib 3511, 3596, 3932. " hände thz honom oforurandis at han satte piken a konungxsins footh" Pa 5. " som danieli prophete hände" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 50. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 168. - med ack. swa hände dottrena som heLga modrena Lg 3: 525. hwar skippin äller folkit händher ath wara (händelsevis äro) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3689. - med prep. äggilse ok ingiutilse gooz anda ok ondz äntiggia som händo (factæ) vm thöm älla thra radh giura älla thera vini til (ad) konugxsins siäl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 439. " aktandes huat widh mik hände oc giordhes" Su 189. MB 2: 306. hwru mz them hänt war (hade gått) Lg 3: 184. - vederfaras, tillfKLemming. 1862.">Alla. them händir wärldinna sälikhet ok hand gangir äptir thra wilia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 39. hända, påkomma. for syndenna skuld händir stundom licamlikin siukdomKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 69. " vtan onde thanka stundom mällan komin älla händin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 291. nar iak skodadhe nagla stadhana ok pinona som skulde hända ok koma j mins sons limom ok likama (quando considerabam in neMBris ffilii mei loca clavorum et Passionem ejus futuram) ib 280. " nar them hända dröuilse" ib 118.
hända (hænda)
7) hända, inträffa. "personl. och opersonl. thz som hänt var" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 231. Gr 321. tha tholkin ting henda Mp 1: 15. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 39, 155, 280, 3: 361. " af wars herra iheSu christi vndirs teknom som hände j hans födzlo tima" Lg 65. " thz händ opta at han hafdhe piltin iheSum i sinom knäm" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6. hända ma at thw vardhir kKLemming. 1862.">Alladh ib 67. ib 18, 97. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 373.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hända may have also been written as hænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • henda.
  • -t) ,
  • hända sik ,
  • hända at ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back