Hända

Old Swedish Dictionary - hända

Meaning of Old Swedish word "hända" (or hænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hända Old Swedish word can mean:

hända (hænda)
L.
hända (hænda)
2) mottaga, antaga. "jak. .. anamadhe ok hende böter ok bäring aff. .. nissa" SD NS 3: 384 (1418). " han hände lagin aff andhirsse" ATb 1: 222 (1461?). Reuterdahl KyrkohiST III 2: 549 (1471). ATb 2: 29 (1474). JTb 87 (1498). Troj 17. 6) hända, vederfaras. personl. el. opersonl. med dat. el. ack. SpV 256. " om os ey händhe (contigeret) mykit lankt gaa wt fran thy som wi haffwom böradh ib 438. non accedt tibi thetta skal ey hända tigh" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 17. - händelsevis vederfaras. swa som STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh sigx godhir, mildhir, ok rätuis, ey sigx thätta swa, at thz händhir (non accidentaliter) warom härra, thy at han är naturlika godhir, mildhir ok räwis SpV 509. - med prep. huat händer vedher sielenä tha the skiliäs vedh there kroppa SvKyrkobr (Lucid B) 208. 8) råka, komma att. med inf. Se SDw 2: 1240. ffor alle dandemen, som thette breff hender fore koma STb 2: 195 (1487). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2. 209 (1492). STb 3: 357 (1498). thet gotz som hände kaSTas j waadha STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 41.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hända may have also been written as hænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • händha.
  • henda.
  • -ir.
  • hände PMSkr 41.
  • -de.
  • supin.
  • -t) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back