Handarmere

Old Swedish Dictionary - handarmere

Meaning of Old Swedish word "handarmere" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handarmere
vidare, ytterligare. " swa at enkte hendermera mord eller blodgiutelsse skedde her äpter" BSH 4: l9 (1471). lato hanom lidugh oc löös for hendermer maning SJ 184 (1449). " for hwar mans vpakraff ok hendharmere tiltalen" ib 288 (1461). ib 303 (1462) , 305 (1462) o. s. v.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hendermere SJ 305 (1462)
  • hendharmere.
  • hednermer) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛆᚱᛘᚽᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back