Handarmere

Old Swedish Dictionary - handarmere

Meaning of Old Swedish word "handarmere" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handarmere
vidare, ytterligare. " bebinder jach mic. .. honum. .. skadalös halla fore alla hendemäre skylning eller feydh" SD NS 3: 370 (1418). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 32 (1477). " gaff han huSTrv karina. .. fry. .. for alth henne mera til tal" STb 4: 161 (1507). ib 295 (1513).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • händ(h)er- SD NS 3: 445 (1419) ; Reuterdahl Kyrkohist III. 2: 546 (1471); SJ 2: 180 (1490).
  • hender- SD NS 3: 370 (1418) ; STb 4: 295 (1513).
  • henner- SJ 2: 180 (1490).
  • henne- STb 4: 161 (1507). -mera. -märe SD NS 3: 370 (1418). -mer Reuterdahl Kyrkohist III. 2: 546 (1471)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛆᚱᛘᚽᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back