Händelika

Old Swedish Dictionary - händelika

Meaning of Old Swedish word "händelika" (or hændelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

händelika (hændelika)
till hands, nära. thet ligger mig hendelige vid bolstadhen BSH 5: 443 (1511). " iw hendhelegaren och snararen thet ske kan iw heller iach och mene radit thet gerna see" HSH 19: 103 (1505).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so händelika may have also been written as hændelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hendelige.
  • hendhelega )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚿᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back