Handganger

Old Swedish Dictionary - handganger

Meaning of Old Swedish word "handganger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handganger
framgång, medgång. aktir ey världinna handgang älla sälikhet Bir 2: 227. ib 1: 274, 3: 167. " spordhe vm hans handgongh (huru det gick med honom, huru det var med honom)" JP 29. Jfr ganga i hand under hand 4 k. godher handganger, d. s. at the hafwin godhan handgang j wärldinne Bir 1: 109. ib 2: 227.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • handgongher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᚵᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back