Handklädhe

Old Swedish Dictionary - handklädhe

Meaning of Old Swedish word "handklädhe" (or handklædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handklädhe (handklædhe)
handkläde; hadduk. " i maghin halda watn fore mik tha iak skla mik thwa. ok miin modher at halda handkädith" Prosadikter (Sju vise m) 168. ATb 1: 226 (1456?) , 256 (1467, 3: 24 (1494). GU C 20 s. 535. - till mässkruden hörande linneduk, använd bl. a. vid den litugriska handtvättningen före mässan, handling. Jfr G. KNudsen, Namn och bygd 22 s. 92 f. så monga, som GUds lekamen tage, offra om påscha en penningh pa altaret och annen i handkledet Hist Handl VIII. 1: 66 (1514, nyarea avskr.). i visitering aff gamblom sidh bör smaswena halla handcledz, ther som färmes ArnellBrask Biᴵ 32. - Jfr silke-hndklädhe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so handklädhe may have also been written as handklædhe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • han-.
  • hond(h)- GU C 20 (hand 2) s. l119, 120. -kläde. -olede Arnell brask Biᴵ 37. best. .kledet Hist Handl VIII. 1: 66 (15414, nyare avskr.). Se Sdw 2: 1233),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᚴᛚᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back