Handklovi

Old Swedish Dictionary - handklovi

Meaning of Old Swedish word "handklovi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handklovi
handklove; handboja; tortyrredskap som tillskruvades omkring handlederna. fek bend clensmit iij mark for laas, hancluffuer, jonfrver etc. Skotteb 117 (1462-63). sönenar. .. satthos j järnklufwar ok handkluffwar, ok fördhos saa borth aff thera asyn SpV 315. alle andre (blevo). .. persädhe j järn boyom handklofwom ok jumfrum J Buddes b 83. SvT 11.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -clwua Skotteb 117 (1462-63). pl. -kluffwar SpV 315.
  • -cluffuer Skotteb 117 (146263). dat. -klofwom J Buddes b 83 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᚴᛚᚮᚠᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back