Handla

Old Swedish Dictionary - handla

Meaning of Old Swedish word "handla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handla Old Swedish word can mean:

handla
L.
handla
1) med händerna taga på, vidröra. Grät ifui hänna like ok thorde ey när koma eller hanla STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 457. " swa at the aff enghom willo thz (barnet) latha handla ällar hantheras, wtan aff sik siälffwom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 620. " thera hold skulin i ey äta oc ey hanla (Cod. A hanna 359)" MB 1: (Cod. B) 560. ib 559. lät hona föra til sin at halnas (ut tangeretur) af sancti STepahani heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho domum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 286. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. the hawa händir oc sculu ey handla Gr (Cod. D) 364. - nå. ma mannin al thing beGrypa oc halna (conprehendere et attingere) mz tronne STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 20. - träffa, slå. än skal iak hanla (tangam; Cod. A hanna 306) pharao konung mz enne plagho MB 1: (Cod. B) 554.
handla
2) behandla, bemöta. " thetta budhit skulin j wel halda oc halna oc sända han faghirlika heem til sin herra" ST 528. 3) handhafva, gå till väga med. huilkom lundom hälzt älla af hwem älla hwar han oc hans äMBezmen hafua the samo vpbyrdh oc wtgift vpburit älla wtgifuit oc handlat STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 198 (1387).
handla
4) förhandla, afhandla. " hwath ther hanledas fa i wel wetha framdelis" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 252 (1500). - Jfr forhandla, skamhandladher, äfvensom hanna.
Alternative forms or notes:
  • hanla.
  • haldna L. hallna L. halna)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back