Handla

Old Swedish Dictionary - handla

Meaning of Old Swedish word "handla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handla Old Swedish word can mean:

handla
L.
handla
2) behandla, bemöta. " tha wilyom wi lthem alla til lnadha taka, som nadher wilya sökia, hwilkaledhis wi hanladhom (för hanladhir?) ärom" Rydberg Tr 2: 344 (1365). 4) förhandla, avhandla. giffue vij alle thom fwlle makt paa ware wegne handele, forfölgie, göre oc lathe STb 5: 348 (1521, Kop). - med ack.-obj. (i pass. subj.). effer tet ath ärendet war til foren handlat ok fore retta warit j calmarne by STb 3: 444 (1499). anthenor haffde trakterad oc handlad fred mz grecomen Troj 251. ib 252. - med prep. om. thaa wii swa försambladhe om samma tilbörlige cröninge handladhe Rydberg Tr 3: 623 (1520).
handla
5) handla, uföra handlingar, bete sig, uppföra sig. som erlige opriktiga köpmen p[l]ege at hanle STb 5: 311 (1520, Kop). Jfr forhandla och ohandladher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • handele STb 5: 348 (1521, Kop). hanla. hanle. impf. -adhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back