Handsla

Old Swedish Dictionary - handsla

Meaning of Old Swedish word "handsla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handsla
genom handslag lova el. bekräfta (ngt). kom sidhan per windh jn fore rettenom oc handslog sielff anders gulsmidh for ᵈᵉ gardh ATb 3: 50 (1496). thet huss, som hustrv birete albregx honum han[d]slagit hade personlige Stb 5: 69 (1315).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -slo) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back