Hanning

Old Swedish Dictionary - hanning

Meaning of Old Swedish word "hanning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanning
1) tactus, känsel. thässe siäl thol thre pinor j syninne oc thre j hörslinne ok andra thre j hanninginne Bir 3: 109. ib 1: 64, 238, 3: 107, 155. 2) förehafvande, företag. et got budh. .. ther darium kunne wäl bespee ok Alla hans hanning wäl forsee Al 2144. ib 2701, 3129.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hannig Bir 1: 64.
  • haning: -ingine Bir 3: 155 ;
  • -inginna ib 1: 238 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back