Hanning

Old Swedish Dictionary - hanning

Meaning of Old Swedish word "hanning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanning
1) känsel. " o härra ihesu christe j thinom krop oc hanning war thw möddir tyngdir oc flängdir mädh riis gislom oc swepom" SvB 107 (senare h. av 1400-t.). ib. 2) förehavande, företag. förty att mats göstafson och alla the ther i gierning, hielp, radh och hanning waro med honom then tidh han waru herra biskop gottscalck drap, äro i bande Spegel Skrbev 131 (1374). ib.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Spegel Skrbev
Skriftelige bevis hörande till svenska kyrckiohistorien eller biskops chrönikan [af Haqvin Spegel]. Ups. 1716.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back