Hänsestädher

Old Swedish Dictionary - hänsestädher

Meaning of Old Swedish word "hänsestädher" (or hænsestædher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hänsestädher (hænsestædher)
pl Hansestäder, städer tillhörande Hansan. baadhe swänske danske och hönsestädher RK 3: 222. " flere hönsse städher" ib 3403. " wiliom wij och ey tilstädhia at nakre köpmen aff hönse städhernä segla til yslandh" BtRK 332 (1483). " haffue vij screffuit stedrne till danske konungsborgh oc the andre hensesteder" FH 2: 147 (1495, gammal afskr.). " aff the hänsse städer her i östersiön ligge" BSH 5: 208 (1507). ib 3: 8 (1449, samt. afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hänsestädher may have also been written as hænsestædher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hänsse städer.
  • hensesteeder. hönestädher. hönsse städher),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚿᛋᚽᛋᛏᛅᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back