Hantera

Old Swedish Dictionary - hantera

Meaning of Old Swedish word "hantera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hantera
1) hafva i händerna, med händerna taga på, vidröra. at hantera thera häLgha licamma Gr 293. ib 303. " ey dirffwandis hanna äldher hantera päninga" Su 56. " alt thz the hantterado (tetigerant) fördarffwado the" MB 2: 84. ib 164. Lg 3: l620. Su 75. " jak är then SOm daghlika offras ok hanteras a altareno vndir brödz liknilse sandir gudh ok sandir man" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 9. ib 219, 2: 109. Lg 664. " swa länge häLga offrit handteradis oc wigdis" MB 2: 282. - lägga hand vid, handtera. the ther wl lok skin hantera MD (S) 291. " thz fää wij sielffue hanterom ok slachtom" SO 50. 2) behandla. wart. .. manlika wäl hanteradher aff hwsBondanom Lg 3: 271. MB 2: 245. " konungh cristiern drogh till kalmara aather illa handhteradher (illa åtgången)" RK 3: 2411. 3) behandla, handlägga, förehafva, öfverlägga om, öfverväga. SOm the plägha göra ther haua hardh thing at hantera (tractare) Bo 163. " al the werlzliken thing, SOm her i wrldinne hanteras eller göras" SD NS 2: 228 (1409). hantera[n] dis almogans bestandh oc nyttoghet MB 2: 271. " nar thässen människian. .. lönlika hanteradhe ok thänkte thätta" Su 389. " thät är a radzstuwonne förre hanterat laghlica" SJ 7 (1438). at hanterä, offeruwäghiä oc fulBoordha met idher vm sama konungx valet Grönblad. 1857.">FM 57 (1457).
Alternative forms or notes:
  • hanttera: -ado MB 2: 84.
  • handhtera: -adher RK 3: 2411.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᛏᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back