Hanteran

Old Swedish Dictionary - hanteran

Meaning of Old Swedish word "hanteran" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanteran
1) känsel. " thätta ärw fäm sinnin öghonin synyn öronen hörslön. .. händrena hanteranen" SkrtUppb 240. 2) hantering, sysselsättning, förehavande. j thina hoffdhe wil jak wara STyrara, thinna sinna ok thinna handa gärningh ok jak wil brwka al thin sinne ok thina hanteran Mecht 67. MB 2: 321. Su 257. SpV 79. - oloflik hanteran, onani? om hon (ɔ: människan) haffuir syndath j löskeläghe hordome älla mädh skyldom. .. om hon haffuir hafft oloflliga haneran äller om hon haffuir sik annarledhis oqwemmelika smittadh SkrtUppb 198. - näringsgren, rörelse. alle the j siön sigla oc sina hanteran haffwa j haffweno MB 2: 361. the hökerskor. .. och portruker skole ingen makt haffue effter thenne dagh meth theris hantheren huarke j portin eller på bron STb 4: 320 (1513).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᛏᚽᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back