Hantering

Old Swedish Dictionary - hantering

Meaning of Old Swedish word "hantering" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hantering Old Swedish word can mean:

hantering
L: el. hanterning, f.
hantering
2) hanterign, sysselsättning. - handel, köpenskap. vtlänske skulu radha medh inlänskom i STädherna for köpslaghan oc hanteringen skuld Rydberg Tr 3: 166 (1436, avskr.). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 24 (1481). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 145. huilken rekinschap the sade clarliga thera mellen lacht hadhe om all then hanteringk ok köpinscap the sina mellon hade STb 4: 136 (1506). ib 5: 128 (1516). - rörelse, drift. hwilken som skal wara gardzmeSTare oc STaa för SToran affwel loc hantheringh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 205. 3) företag, bedrift. Se Sdw 2: 1234.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hand- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᛏᚽᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back