Har

Old Swedish Dictionary - har

Meaning of Old Swedish word "har" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

har
1) koll. hår, hårbetäckning på menniskans hufvud. raka hanom alt har af hofþe Bu 149. " hans har är Suart ok karot" ib 204. Pa 18. " holkyn SOm drager annan i haar" SO 8. 2) hår, hårstrå, skäggstrå. han hauar. .. sit skiäg mz fam harom Bu 204. " syntis j hans öghna bram hwit haar" Bil 870. - ss förstäRKning af negationen: et har, en hårsmån, det minsta,m det ringste (jfr den liknande användningen af Mnt., Mht. har). thz the yngre (ɔ: syster) skulde ey fa aff thera goz rät ey eet haar Iv 3613. " ther sik rördhe ey eet haar ib 2962," ib 2396. RK 1: 2456, 2924. " iak aktar idher three rät ey eet haar" Iv 3308. ib s. 207. - föregånget af vidh (vidher). thz aktar iak ey vidh eet haar Iv 4675. ib 3423. (I wm thins hars bekasta dödhz besklighet Su 255 är, ss utg. s. 471 anmäRKer, hars meningslöst.) - Jfr bra-, hara-, hovudh-, ulvaldha-har.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haar Bil 870 ; Iv 2396, 2962, 3308, 3423, 4675 ; RK 1: 2456, 2924 ; SO 8 ),
  • hara lokker
  • hare- )
  • hars lokker
  • haars- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back