Har

Old Swedish Dictionary - har

Meaning of Old Swedish word "har" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

har Old Swedish word can mean:

har
L.
har
2) hår, hårstrå. i uttryck som förstärker en negation: en hårsmån, det ringaste. ath han aldregh affhende ion skomare. .. smör osta ellir annath pa eth haar ath görande en sidhir mer nokon tidh i sina dagha som ion skomare hanom tillakt haffuir ATb 2: 61 (1475). - Jfr hovudh-, kryl-, manna-, qvinno-, si-har.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haar )
  • *hars upresning
  • haars- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back