Häradhman

Old Swedish Dictionary - häradhman

Meaning of Old Swedish word "häradhman" (or hæradhman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häradhman (hæradhman)
häradsbo, inbyggare i häradet. är thet all häretzmendz bön till edher BSH 5: 297 (1508). Jfr häradsman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häradhman may have also been written as hæradhman

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häret- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛆᚦᚼᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back