Häraþe

Old Swedish Dictionary - häraþe

Meaning of Old Swedish word "häraþe" (or hæraþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häraþe Old Swedish word can mean:

häraþe (hæraþe)
L.
häraþe (hæraþe)
1) bygd, näjd. " kom fram gönom eth landskap som heeth sydom myt gönom eth häradhe som x köpstädher waro wtj och thär fore källadhis thz häradhit decapole" JP 24.
häraþe (hæraþe)
2) härad. " " RK 1: 814, 3: 2009. " eet häradhe som kallas aasunda häridhe" FH 1: 15 (1441, nyare afskr. ). atir anduardadhe jak konungenom sin häradhe (provincias suas) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 335.
häraþe (hæraþe)
3) härads inbyggare. tha forsambles the besworne häredhe aff wärendh, möre ok gydinghe i skaane BSH 5: 402 (1510).
häraþe (hæraþe)
4) landskap. " her vlff lagman ok hofdinge ouer alt näRKiä härädhe" Lg 3: 526. - Jfr häraþ.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häraþe may have also been written as hæraþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • herade RK 1: 814. häräþe L.
  • häradhis thing
  • häradhes- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛆᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back