Härbärgha

Old Swedish Dictionary - härbärgha

Meaning of Old Swedish word "härbärgha" (or hærbærgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härbärgha Old Swedish word can mean:

härbärgha (hærbærgha)
L.
härbärgha (hærbærgha)
1) trans. " härbergera, gifva härberge åt, hysa. ängin wilde them härbärgha" Bil 266. " ij ärin nu herbärgadhe här" Fr 1566. Bil 565. Bir 2: 40. Fl 678. Iv 4092. var Fru guz moþer härbärghiaþe guþ ii ioþ[r]ike Bu 15. guþ härbärgiar ok firi domadagh eigh at emost hänna sial ok anda vatn ok licaman ib.
härbärgha (hærbærgha)
2) upptaga el. uppfylla med gäster. thän store stadh var ouer all herbärghtath badhe bergh ok dall Fr 1522.
härbärgha (hærbærgha)
3) intrans. få el. hafva härberge, i sht natthärberge. maghom vi ij nat herbärghia mz thik Fl 732. her bärghadho ther om the samo nat Iv 1582. ib 4755. Fr 1261, 1277. " mällan herra Frederikx tiäl ok eet bergh herbärghadhe margher stolter dwärgh" ib 2934. ib 461, 2968. - reFl. härbärghas, bergas, gå med (om solen). solin härberghadhis (för berghadhis?) vm midhian daghin MP 2: 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härbärgha may have also been written as hærbærgha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • härbergha.
  • herbärgha. härbärghia herbärghia.
  • herberghia: -ade Bil 565. -ar, -aþe, -aþer),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛒᛅᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back