Härbärghe

Old Swedish Dictionary - härbärghe

Meaning of Old Swedish word "härbärghe" (or hærbærghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härbärghe Old Swedish word can mean:

härbärghe (hærbærghe)
L.
härbärghe (hærbærghe)
1) STälle vareST en främling mottages, härbärge, logi. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 196. hwsith, ther skypperen lagh til herberge STb 4: 51 (1505). ib. 3) boning, boSTad. wij gingom til her STen j hans häbberg SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 454 (1473).
härbärghe (hærbærghe)
4) förrådshus, viSThus (utgörande en mindre, självSTändig byggnad). Jfr SDw 2: 1241. (Abbedissan Margareta Haraldzdotter och kloSTet i Askaby utarrendera. .. en) ladha, (ett) nötahws (två) härbärghe RP 2: 338 (1398). SD NS 3: 167 (1416). thy han STall lolaff kokkinpoycas härbärgh j mangh aar SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 91 (omkr. 1455). ther näST kom martin jönsson, fougthe pa aabo och leth säthia konungx laas för eth milth häboärgh j sawSTala om hymmurdagx sonnedagh for jwl och for myn herberg j halliala om mandagen ib 454 (1473). ib 455 (1473) , 458 (1476). kadrine bondä gaff henne en STwffuo oc nogrä herbergä thär till Uppl LagmanSDomb 105 (1490).. .. och kirkienes tiende innan tiugonde dagh jul i kirkiones herberge HIST Handl VIII 1: 65 (1514 , avskr. fr. sl. av 1500-t.). Jfr kirkio-, korn-, källara-, slänga-härbärghe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härbärghe may have also been written as hærbærghe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härbärghis husfru
  • herbergis hustrw )
  • *härbärghis laghi
  • härbärgis- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛒᛅᚱᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back