Hardha

Old Swedish Dictionary - hardha

Meaning of Old Swedish word "hardha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hardha
1) hårdt, fast. " dören waaro läst swa hardha" MD 170. 2) hårdt, svårt. thz gik harde (det satt hårdt åt) för än the ens warda RK 2: 3243. thz monde the bönder harda ga (bönderna hade det svårt) ib 1017. " gud lat thz aldrig sa harda ga (varda så svårt, gå så illa)" ib 6384. 3) svårt, mycket. gaff sik sa horla RK 2: 8265. " jak frykther thz saa hardha" ib 3: 3749. - Jfr hardhla.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • harde.
  • horda )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back