Härdha

Old Swedish Dictionary - härdha

Meaning of Old Swedish word "härdha" (or hærdha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härdha (hærdha)
3) göra hård, förhärda, förstocka. JMÖ 32. 4) göra svår, ansätta. tha härdher ok thränger langa sotthen SvKyrkobr 256. 5) uthärda, hålla ut med. iste diu durauit han härder thz länge GU C 20 s. 204. ib. - Jfr fram-, il-, mot-härdha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härdha may have also been written as hærdha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • härda.
  • härdda.
  • -er SvKyrkobr 256 ; GU C 20 s. 204.
  • -ar JMÖ 32 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back