Hardher

Old Swedish Dictionary - hardher

Meaning of Old Swedish word "hardher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hardher Old Swedish word can mean:

hardher
L.
hardher
adv. om vin: kärv, STräv? göra klarth win aff hardo vine STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 359. - n. hart (haarth STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 180.
hardher
1) hårt. falla hart, falla mot ngt hårt underlag. bildl. thu skalt ok loffwa thin gudh hwilkin ey loth han (ɔ: syndaren) hardharen falla SkrtUppb 40. 2) kraftigt, eftertryckligt. tha sköt petter loffuen hart in på en, het jacob klyting, at han war hans sageman STb 5: 61 (1515).
hardher
6) nära (i tid el. rum). ena topp (ɔ: tomt) nordhan ana harth widh kloSThir wth medh anne liggiande ATb 2: 156 (1480). tha sath ther haarth fore honum en blindhir man, a weghenom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 180. " then xxij dagen j decembrj manat hart fore julen STb 4: 143 (1507). - Jfr il-, of-, STen-, STor-hardher. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • harder.
  • haarde GU C 20 s. 242.
  • hordher ib (hand 2) s. 63; hordha SkrtUppb 390 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back