Hardhet

Old Swedish Dictionary - hardhet

Meaning of Old Swedish word "hardhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hardhet
1) hårdhet. aff bördzsens huashet oc hardhet sarghadis hon jnwertes i mwnnen Lg 3: 401. 2) bildl. hårdhet, oböjlighet. hiärtans hardhet blotnar Bir 4: 104. 3) stränghet. näfse them mz hardhet Bir 3: 310. 4) hårdt arbete, möda? mangha hardhether, pinlikhet ärffuodhe öwadhe hon Lg 3: 396. - vedermöda, smärta, sorg. gifuer fienden yn hardheth ok bedröwilse j hennes hiärte Gers Frest 27.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back