Härdhogher

Old Swedish Dictionary - härdhogher

Meaning of Old Swedish word "härdhogher" (or hærdhogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härdhogher (hærdhogher)
härdig. " te män thr härdughe äru ok stadhugho" KS 83 (205, 91). Jfr ful-, il-härdhogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härdhogher may have also been written as hærdhogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back